առաջիկայ

առաջիկայ

Mowradyan 1993: 328 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.39, 45, 69, 78, 92, 100, 112, 132, 139, 163, 175, 177, 183

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՌԱՋԻԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0289 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՌԱՋԻԿԱՅ προκείμενος, παρών propositus, praesens որ ասի եւ ԱՌԱՋԱԿԱՑ. Առաջի եդեալն. մերձակայ, եւ ներկայ. եւ Ապագայ. այնինչ՝ զոր ունի ոք տեսանել, կամ առնել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0469 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 13c գ. σύγγραμμα, συγγραφή scriptura, opus եւ այլն. որ եւ ՇԱՐԱԳՐԱԾ, ՇԱՐԱԳՐԱԾՈՒԹԻՒՆ. Շարագրելն. մատենագրութիւն. գրուած. ճառ. շարադրութիւն, գիրք, պատմագիրք, եւ այլն. ... *Հանդիպեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԴԻ — ( ) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c մ. ԱՐԴԻ. ԱՐԴԻ՛ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի) ἅρτι modo, nuper, recenter Ա՛րդ. ա՛րդ եւս. այժմ. այժմ իսկ. այժմիկ. այն ինչ. դեռ. արդէն իսկ. ահա այժմ. փոքր մի յառաջ. ... *Արդի եւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՐԾԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0576 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. ἕργον, ἑργασία opus, elaboratio, officium Ներգործութիւն գործելոյ. գործառնութիւն. երկք. մշակութիւն. աշխատասիրութիւն. ծառայութիւն. պաշտօն. գործ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԹՈՌԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. եւ գ. παρακαθήμενος, συγκαθήμενος, σύνεδρος assidens, consedens, una solium obtinens Առընթեր գլխաւորին նստեալն յաթոռ. բարձակից. հարազատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՀԱ — ( ) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c մ. ἱδού, ἥδη ecce, en Ձայն նշանակ ցուցման առաջիկայ կամ մերձակայ իրաց եւ գործոց, որպէս եւ անցելոց իբր ներկայ առաջի եդելոց. նայէ՛, տես, մէյմալ նայիս որ. ... *Ահա փեսայ գայ: Կի՛ն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵՐՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἁπολογία apologia Բան աղերսանաց. մանաւանդ Աղերս ապաբանութեան. պատասխանատուութիւն ըստ իրաւանց. ... *Արձակեցին զնա հրեշտակութեամբ յաղերսաբանութիւնս ʼի հնարս հայթայթանաց: Եղիշ. ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԲԵՐ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. Բերօղ զամենայն բերս. բերրի եւ պտղաբեր ամենայնիւ. որ եւ ԱՄԵՆԱԲՈՅՍ. *Տնկեցի ʼի նոսա փայտս ամենաբերսʼʼ. յն. զամենայն փայտ պտղոյ. Ժղ. ՟Բ. 5: *Յամենաբեր երկրէ ʼի վեր բուսեալ. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԺՄՈՒ — (այժմուք, ուց.) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.գ. ԱՅԺՄՈՒ կամ յօդիւ ԱՅԺՄՈՒՍ. ὀ, ἠ, τὸ νῦν qui, quae, quod nunc est , παρών praesens Այժմեան. արդի. առաջիկայ. ներկայ. որ ինչ այժմ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՍՕՐԵԱՅ — ( ) NBH 1 0096 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 14c ա. ԱՅՍՕՐԵԱՅ ԱՅՍՕՐԵԱՆ. Որ ինչ է այսր աւուր. սերկեան, եւ առօրեայ. առաջիկայ. ενέστος instans *Զդիւրախամուր խոտն, որ այսօրեայ ունի զկեալն. Երզն. մտթ.: *Աւելաստացութիւն՝ որ աւելի քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.